Uutiset

Maru Ehitus astus SA Rohetiiger liikmeks

Maru Ehitus AS ja SA Rohetiiger sõlmisid 16. aprillil 2021 koostöölepingu, millega Maru Ehitus AS astub Rohetiigri liikmeskonda. Rohetiiger on koostööplatvorm, mille eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ja panna alus tasakaalus majandusele, nii nagu Tiigrihüpe käivitas tehnoloogiasektori arengu. Rohetiigri tegemistest saab täpsemalt lugeda siit: https://rohetiiger.ee/

Meie soov Maru Ehitus AS-is on anda oma panus keskkonnahoidu ja keskkonnasäästlikku majandusse. Ehitustegevus ja ehitise ekspluatatsioon on väga suure keskkonna jalajäljega tegevus. Arendada oma protsesse ja tegutsedes igapäevaselt viisil, mis aitab vähendada meie süsiniku jalajälge, saab olla meie panus kestlikku tulevikku.

Asjaolu, et energiamärgis üksinda ei väljenda kogu ehitise ja ehitustegevuse mõju keskkonnale, on taibanud ka poliitikud ja seadusandja. Nii on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium oma 16. aprilli 2021 pressiteates kirjutanud: „MKM plaanib välja töötada hoone kogu elukaare süsiniku jalajälge arvutava digitaalse tööriista, et suunata ehitussektorit tegema aina keskkonnasõbralikumaid valikuid.“

Maru Ehitus AS-is on käesoleva aasta algusest tegutsemas Marko Leemeti juhtimisel meie oma Jätkusuutlikkuse töörühm, mis arendab välja tegevusi ja protsesse, et olla sektoris suunanäitajaks, käia saabuvatest seadusemuudatustest sammu ees ning aidates seeläbi hoida meie keskkonda. Suur tänu Markole rohelise initsiatiivi eest ning jõudu töögrupi töö vedamisel. Samuti jõudu ja häid ideid kogu töögrupile ning meile kõigile teel rohelisema tuleviku poole!