Uutiset

Maru Ehitus AS-is saab tööd ärikontroller

AS-i Maru Ehitus finantsosakonnaga on oodatud liituma ärikontroller, kes tegeleb eelarvestamisega, äriplaneerimise ja -analüüsiga, juhtimisarvestuse aruandluse arendamisega, riskijuhtimisega, protsesside analüüsiga ning efektiivsuse kasvatamisega. Oluline osa Sinu tööst on ärisuunajuhtide nõustamine ning toetamine finantsteemadel.