Tegevusvaldkonnad

Ehitus

Maru Ehitus AS on spetsialiseerunud peatöövõtu teenuse osutamisele ja üldehituse projektijuhtimisele. Meie põhitegevusi toetavad 2006. aasta alguses omandatud tütarettevõte OÜ Maru THM, mis tegeleb hoonete ja konstruktsioonide paigaldusega ning 2011. aastal loodud tütarettevõte OÜ Maru Betoonitööd, mis ehitab erinevaid raudbetoonkonstruktsioone, paigaldab raudbetoonelemente ning teostab raketise-, armatuuri- ja betoneerimistöid. Soomes ehituse peatöövõtu tegemiseks on loodud tütarettevõte Maru Rakennus Oy, Rootsis on loodud tütarettevõte Maru Bygg AB ja Lätis SIA Maru Celtniecība.

Ehitust viivad läbi kõrgelt kvalifitseeritud projekti- ja objektijuhid, KVVK- , elektritööde- ja projekteerimise projektijuhid. Läbimõeldud ja optimaalsete lahendustega tagatakse objekti valmimise kiirus, paindlikkus ja kvaliteet.

Maru Ehitus AS pakub järgmisi teenuseid

 • Ehituse peatöövõtt
  Ehituse peatöövõtulepingu puhul tagame tööde kvaliteetse ja tähtaegse valmimise lepingulise maksumusega.
 • Projekteerimis-ehitustöövõtt
  Projekteerimis-ehitustöövõtu lepingu puhul teostame lisaks ka projekteerimistööd vastavalt kliendi lähteülesandele.
 • Ehituse projektijuhtimine
  Projektijuhtimise lepingu puhul korraldame avatud arvete printsiibil kokkulepitud juhtimistasu eest kogu ehitus- ja projekteerimisprotsessi.

Teraskonstruktsioonid

AS Maru Metall on teraskonstruktsioonide tootmisega tegelenud juba alates aastast 1996.

Ettevõte on pidevalt täiustanud oma tootmisbaasi Ardus, kus on kokku
10 000 m2 katusealust tootmispinda, mis võimaldab keskenduda peamiselt suuremõõtmeliste teraskonstruktsioonide tootmisele.

Montaažitööd

Hoonete montaažiga tegeleb tütarettevõte Maru THM OÜ, mis on 1998. aastal loodud eesti kapitalil põhinev ehitusmontaažiga tegelev äriühing ning alates 1. jaanuarist 2006 Maru Ehitus AS tütarettevõte.

Meeskonda kuuluvad pikaajaliste töökogemustega ning järjepideva koolitusega spetsialistid.

Maru THM OÜ osutab järgnevaid teenuseid

 • Hoonekarbi montaažitööd koos välisseinte ja katusekonstruktsioonidega
 • Monteeritavate teras- ja raudbetoonkonstruktsioonide paigaldamine

Betoonitööd

OÜ Maru Betoonitööd moodustati 2011. aastal Maru Ehituse tütarfirmana.

Maru Betoonitööde peamised tegevusalad on oma tööjõuga erinevate raudbetoonkonstruktsioonide ehitamine, raketise-, armatuuri– ja betoneerimistööd ning raudbetoonelementide paigaldus ja monolitiseerimine. Ettevõtte meeskonnal on üle kümneaastane erinevate betoonkonstruktsioonide rajamise kogemus tööstus– ja kaubandushoonete, kortermajade ja büroohoonete, energeetikarajatiste, erinevate infrastruktuuri objektide, säilitus– ja puhastusmahutite ning reservuaaride ehitamisel Eestis, Soomes ja Lätis.

OÜ Maru Betoonitööd osutab järgnevaid teenuseid

 • Vundamenditööd
 • Monoliitsete seinte, lagede, postide, talade, treppide raketise-, armeerimis- ja betoneerimistööd
 • Raudbetoonelementide montaažitööd koos monolitiseerimisega
 • Betoonpõrandate rajamine

Projekteerimine

AS Maru Ehitus projekteerimisüksus loodi 2000. aastal.

Ehitustegevuse abifunktsioonina tegelesime ehitusobjektide projektdokumentatsiooni ning tootejooniste koostamisega. Alates 2006. aastast pakume projekteerimist eraldi teenusena pea- ja alltöövõtu korras.
Projekteerime elu-, tööstus- ja ühiskondlikke hooneid. Meie tugevamateks külgedeks on konstruktsioonide projekteerimine ja peaprojekteerimine alates eskiislahendustest kuni tööprojektide koostamiseni.

Maru Ehitus AS osutab järgnevaid projekteerimise teenuseid

 • Erinevate konstruktsioonide (mudel)projekteerimine
 • Ehituselementide tootejooniste koostamine
 • Arhitektuurne (mudel)projekteerimine
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide (mudel)projekteerimine
 • Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide projekteerimine
 • Elektrisüsteemide projekteerimine jne

Konteinerlahendused

Projekteerimine ja toodame täisfunktsionaalseid mobiilseid lahendusi, kus on võimalik läbi viia patsiendi kontrolli ja spetsiifikale vastavat haiguste diagnoosimist.
Omame pikajalist kogemust mobiilsete päästelahenduste projekteerimisel ja tootmisel.

Vastavalt kliendi soovidele toodame ka „võtmed kätte „ lahendusi, mis hõlmab projekteerimist, tootmist ja tarnet lõppkliendile.

Meie moodulkonteineritest on võimalik ehitada tööruume, sanitaarsõlmi ja palju muud. Pakume peatöövõtu teenust, mis sisaldab platsitöid, moodulkonteinerite tootmist ja paigaldust.

Aastate jooksul oleme valmistanud ka militaarvaldkonna konteinerlahendusi Eesti ja Skandinaavia kaitsejõududele.

MDSC Systems OÜ osutab järgnevaid teenuseid

 • Moodulhooned
 • Meditsiinilahendused
 • Päästelahendused
 • Kaitsevägi
 • Erilahendused
 • Konteinerite tõsteseadmed
 • Tark lahendus
 • Erinevad teenused

PVC hallid

PVC hall on enamlevinud soojustamata laohoone tüüp.

Nii soojustamata kui ka soojustatud treeninghalle, ratsahobuste maneeže, BMX jne. on võimalik projekteerida ja ehitada väga erinevas arhitektuuris standardlahendusena või erilahendusena.

Soovitame klientidele praktilisi kraanadega PVC halle.

Maru AS osutab järgnevaid teenuseid

 • Lao hallid
 • Spordihallid
 • Logistikakeskused
 • Põllumajandushooned
 • Kraanadega tootmishallid
 • Hübriidhallid ja erilahendused
 • Projekteerimine
 • Paigaldus