Tegevusvaldkonnad

Kiiu Tehnopark

Asukoht:

Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa

Kiiu Tehnopark asub Peterburi maantee ja Vana-Narva maantee vahelisel alal, endise Kiiu aiandi territooriumil (20 ha).

Lisaväärtust loovad tehnopargi lähinaabrid AS Galv-Est (tsinkimistehas), AS Weerec (elektrooniliste jäätmete töötlemise tehas) ning OÜ Tehomet Baltic (valgustuspostide ja mastide tootmine).

Kinnisvaratüüp: Tööstus / logistika
Lühikirjeldus:

Projekti detailplaneering on kehtestatud ning taristu on välja arendatud.
Krundi piiril on vee, gaasi, olme- ja sadeveekanalisatsiooni, side ning elektri liitumispunktid. Rajatud on ka asfaltteed ja tänavavalgustus.

Lisainfo:

Veiko Taevere
Kinnisvaraarenduse projektijuht
Tel +372 503 3058
veiko.taevere@marurakennus.fi

Vabad krundid:

Vana-Narva mnt 12, pindala  9 647 m²,
kat.nr 35301:001:0672

Tehase tn 6, pindala 12 592 m²,
kat.nr 35301:001:0321

Töid teeb Maru Ehitus AS

Maru Ehitus AS

Järvevana tee 5,
10112 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 657 5850
Faks: +372 657 5851
E-post: ehitus@marurakennus.fi