Uudised

Maru Ehitus AS teostab Pronksi tn 4 hoone rekonstrueerimise ja laienduse projekteerimistööd

Maru Ehitus AS ja KÜ Pronksi 4 sõlmisid 9. oktoobril 2020 lepingu Tallinnas Pronksi 4 asuva, 1959. aastal ehitatud kortermaja rekonstrueerimis- ja laiendustööde projekteerimiseks. Tööd hõlmavad endast 2795 m2 ulatuses olemasoleva hoone rekonstrueerimise projekteerimist (üldalad ja kõik tehnosüsteemid) ning umbes 550 m2 suuruse pealeehituse uute korterite projekteerimist.

Tööde sisuks on nii eelprojekti koostamine koos ehitusloa taotlemisega kui ka põhi- ja tööprojektide koostamine ehitushanke korraldamiseks ja ehitustööde läbiviimiseks.